29 Δεκ 2007

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι.
2. Υπολογίζεται ότι μία στις έξι επιχειρήσεις δεν είναι γνωστή στο ΙΚΑ (αναπόγραφη).
3. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε το 2004 το ΙΚΑ με πλεόνασμα 1,3 δις ευρώ. Τώρα, έχει
έλλειμμα 1,5 δις ευρώ.
4. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν καταβάλλει στα Ταμεία τα χρήματα που αντιστοιχούν στις
θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του Δημοσίου. Επειδή, η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει το
νόμο, τα χρέη του Δημοσίου προς τα Ταμεία έχουν εκτιναχθεί σήμερα στα 8 δις ευρώ., από
2,7 δις το 2003.
5. Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί τη μεγαλύτερη και διαχρονική πληγή του Ασφαλιστικού. Επί
κυβέρνησης Ν.Δ. έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Τα τελευταία τρία χρόνια αυξήθηκε κατά έξι
ποσοστιαίες μονάδες, από 16% το 2003, σε 22% το 2006. Οι απώλειες πόρων από την
εισφοροδιαφυγή, για το 2007, εκτιμώνται σε 5,8 δις ευρώ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. Αναξιοπιστία. Προεκλογικά, ο σημερινός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα
αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι εισφορές και δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Τώρα, ο ίδιος
τα αλλάζει και λέει ότι δεν θα αλλάξουν τα «γενικά» όρια ηλικίας.
2. Διάλογος-κοροϊδία. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που υποτίθεται ότι γίνεται
διάλογος για το Ασφαλιστικό σε ένα κράτος και κανένας δεν γνωρίζει τις επίσημες
πραγματικές θέσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Χαρακτηριστικό της υποκρισίας
είναι ότι προεκλογικά ο σημερινός πρωθυπουργός παρουσίασε ως…νέες προτάσεις τις ίδιες
- επί λέξει - γενικότητες που είχε παρουσιάσει το 2004.
3. Κρυφή ατζέντα για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η πραγματική πρόθεση της
κυβέρνησης δεν είναι η επίλυση του Ασφαλιστικού υπέρ των εργαζομένων, αλλά η διάλυση
του υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Παραδείγματα:
α) Γενικά, όλες οι ενοποιήσεις Ταμείων επιχειρήσεων επί Ν.Δ. έγιναν με τρόπο που
μεταφέρει όλα τα βάρη στο ΙΚΑ και τα άλλα κρατικά Ταμεία, και απαλλάσσει τις
επιχειρήσεις από τα ποσά που πρέπει βάσει του Νόμου Ρέππα να καταβάλουν. Πριν από
λίγες μέρες, η κυβέρνηση χάρισε 1 δις ευρώ στην ALPHA BANK που έπρεπε να καταβάλει η
Τράπεζα για την ένταξη του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού της στα κρατικά Ταμεία.
β) Η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι θα ενοποιήσει υγιή με προβληματικά Ταμεία. Με
αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και τα υγιή Ταμεία προβληματικά, για να δοθεί άλλη μία
χαριστική βολή στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
γ) Η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι θα καταργήσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν
για την πρόωρη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων. Και προσπαθεί να
«χρυσώσει το χάπι», λέγοντας ότι εξετάζεται η ελαφρά διεύρυνση του πλασματικού χρόνου
ασφάλισης για τις γυναίκες, που πάλι θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ. Η κατάργηση όμως της
δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης θα προκαλέσει σοβαρότατο πρόβλημα στις
γυναίκες που μέχρι σήμερα πρόσφεραν διπλή εργασία, στο σπίτι και στη δουλειά.
4. Σκάνδαλα. Η πολιτική της Ν.Δ. στο ασφαλιστικό στιγματίστηκε από το πρωτοφανές στη
μεταπολίτευση σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα και τη λεηλασία των αποθεματικών των
ασφαλιστικών Ταμείων.
Συμπέρασμα: Η πολιτική της Ν.Δ. στο Ασφαλιστικό οδηγεί συνειδητά στη συρρίκνωση της
δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, στην αύξηση της επιβάρυνσης για τους εργαζόμενους και,
φυσικά, δεν λύνει το πρόβλημα. Η Ν.Δ. επιχειρεί να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική
ασφάλιση. Και η διάλυση δεν είναι λύση.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
1. Χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Ταμείων από το κράτος. Σε καμιά χώρα του
κόσμου δεν μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό, όταν το δημόσιο δεν εκπληρώνει τις δικές
του υποχρεώσεις στο σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ταχεία αποπληρωμή των
οφειλομένων στα Ταμεία και για την τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος
με συνέπεια.
2. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση για ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Προτείνουμε τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού
βεβαίωσης-είσπραξης των εισφορών, με εφαρμογή πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών
και ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών-παροχών. Έτσι θα αρθούν οι αδικίες που
οδηγούν στην αποφυγή της ασφάλισης, καθώς κάθε μέρα ασφάλισης θα αυξάνει τη
σύνταξη.
3. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων και για τις επόμενες γενιές. Απαιτείται
από τώρα να προνοήσουμε για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος όταν θα υπάρξει
οξύ πρόβλημα λόγω δημογραφικού. Προτείνουμε τη σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης των Γενεών, στο οποίο θα εισρέουν έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου, τις μετοχοποιήσεις ΔΕΚΟ, τις άδειες στο χώρο της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας κ.α. Θα είναι «κλειδωμένο» για τουλάχιστον 10 χρόνια και με τις εγγυημένες
αποδόσεις του θα συμβάλει στην δικαιότερη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών ανάμεσα
στις γενιές.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
1. Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις συντάξεις.
α) Όρια ηλικίας: Δεσμευόμαστε για την τήρηση των σημερινών ορίων. Ταυτόχρονα όμως, θα
προχωρήσουμε και στην παροχή κινήτρων εθελούσιας παραμονής στην εργασία με
προσαύξηση της σύνταξης. Αυτό όμως, δεν σημαίνει θεσμοθέτηση «αντικινήτρων» για την
πρόωρη συνταξιοδότηση.
β) Ασφαλιστικές εισφορές: Δεσμευόμαστε για τη διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα, και
εφόσον υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια πάταξης της
εισφοροδιαφυγής, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης των εισφορών.
γ) Ύψος Συντάξεων. Όχι μόνο δεσμευόμαστε να μη μειωθούν, αλλά, αντίθετα,
δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού
συνταξιούχων αυξάνοντας τις συντάξεις τους.
2. Για τις Ενοποιήσεις Ταμείων. Στόχος μας είναι να πάμε σε 3 ομάδες Ταμείων κύριας
ασφάλισης και 5-6 επικουρικών, χωρίς να θιγούν ασφαλιστικά δικαιώματα και με ανάληψη
του κόστους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες, όπως προβλέπει ο «Νόμος
Ρέππα» και όχι όπως γίνονται σήμερα οι ενοποιήσεις από την κυβέρνηση, που επιβαρύνουν
το ΙΚΑ. Οι επόμενες ενοποιήσεις των Ταμείων πρέπει να προκύψουν από συστηματικό και
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και όχι να ενοποιούνται πρόχειρα υγιή με ελλειμματικά
Ταμεία.
3. Για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η επικαιροποίηση της λίστας βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο: την ίση μεταχείριση των
εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πραγματική, επιστημονική, αποτύπωση
των συνθηκών εργασίας στα διάφορα επαγγέλματα.
Συμπέρασμα: Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυση του Ασφαλιστικού. Το
ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τη χάρη στην κυβέρνηση και συμμετείχε στο «διάλογο» στη Βουλή,
αποκαλύπτοντας την κρυφή της ατζέντα. Δεν άφησε την κυβέρνηση μόνη της να αλωνίζει,
όπως έκαναν τα κόμματα της άλλης Αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει και θα συμμετέχει σε
όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου
ασφαλιστικού συστήματος.
Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Καραμανλή, συνιστούν απορύθμιση των
κοινωνικών κατακτήσεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
Και η διάλυση δεν είναι λύση.

Πηγή: ΙΣΤΑΜΕ

28 Δεκ 2007

O Dimitris P. ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ"

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ,ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩΤΟ 2007 ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΕΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ Ο,ΤΙ ΑΥΤΕΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ 2008.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ 2008 ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο,ΤΙ ΣΤΕΡΗΣΕ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΝΕΙΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΤΕΛΟΣ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΕΛΗΣΗ,ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ...!

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 - ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ?

ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2008

1. Μισθωτοί και συνταξιούχοι: οι μεγάλοι χαμένοι για άλλη μια χρονιά. 730 εκατομμύρια ευρώ
περισσότεροι άμεσοι φόροι στα φυσικά πρόσωπα, 215 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω στα νομικά πρόσωπα
(επιχειρήσεις).
2. Περαιτέρω αύξηση της έμμεσης – κοινωνικά άδικης – φορολογίας. Οι έμμεσοι φόροι (π.χ. Φ.Π.Α. και
ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ποτά, καύσιμα, τσιγάρα) είναι κοινωνικά άδικοι γιατί επιβαρύνουν όλους
τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η κυβέρνηση όμως, και φέτος, αυξάνει τα έσοδα από την έμμεση
φορολογία, περισσότερο από τα έσοδα από την άμεση (4 δις.ευρώ παραπάνω έμμεσοι φόροι, 2,2
δις.ευρώ άμεσοι). Η αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους, εκτοξεύεται φέτος στο 1,48 από 1,40, που
είχε μειωθεί το 2003.
3. Επικείμενη νέα αύξηση του Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση κατά 13,6% (περίπου 2,4
δις. ευρώ) των εσόδων από τον ΦΠΑ. Αύξηση που όμως είναι πολύ μεγαλύτερη από τη φυσιολογική
αύξηση, που συνήθως έχουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Άρα, ή η κυβέρνηση θα πέσει έξω στις προβλέψεις
της, ή θα αυξήσει τον ΦΠΑ.
4. Φόροι στα ακίνητα και τις κληρονομιές.
Με την κατάργηση του φόρου κληρονομιάς, η κυβέρνηση «χαρίζει», μόνο για το 2008, 115 εκατ.
ευρώ σε όσους έχουν μεγάλες κληρονομιές. Με την κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας, ωφελούνται περίπου 40.000 μεγαλοϊδιοκτήτες.
Από την άλλη, εισάγεται νέος ενιαίος φόρος 0,1%, σε όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα.
Εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν τουλάχιστον 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό
ακινήτου. Σύνολο εσόδων: 900 εκατ.ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η περαιτέρω επιβάρυνση από τις
μελλοντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών.
5. Έκρηξη λειτουργικών δαπανών δημοσίου. Το 2004, ο κ. Καραμανλής μιλούσε για «νοικοκύρεμα της
οικονομίας», «μικρότερο κράτος» και περιορισμό της κρατικής σπατάλης κατά 10 δις.ευρώ.
Την περίοδο 2004-2007 οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 61%, ενώ οι δημόσιες
επενδυτικές δαπάνες (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) μειώθηκαν κατά 9%. Για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, οι δαπάνες του ΠΔΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι καθηλωμένες στο 3,8%. Αυτό
σημαίνει πολύ λιγότερα έργα στην ελληνική περιφέρεια.
Τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ από 259 εκατ. ευρώ το 2004, προβλέπεται να φτάσουν το 1,4 δις ευρώ
το 2008, σημειώνοντας αύξηση 444,5%.
Σήμερα, το προσωπικό του στενού μόνο δημόσιου τομέα, έχει αυξηθεί κατά 55.000 υπαλλήλους και
ξεπέρασε τους 503.000 το 2007. Προσλήφθηκαν μήπως δάσκαλοι για τα σχολεία μας και γιατροί για
τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας; Όχι, είχαν προτεραιότητα οι αγροφύλακες…
6. Υποχρηματοδότηση Παιδείας. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν εκπληρώνει τη ρητή
δέσμευσή της, από το 2004, για διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην Παιδεία (3,41% το 2007, 3,42% το 2008).
7. Υποχρηματοδότηση Υγείας και Πρόνοιας. Οι δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια ανέρχονται σε
2,77% του ΑΕΠ για το 2008 και είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2005 (2,8% του ΑΕΠ).
8. Υποχρηματοδότηση προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Παρά το τραγικό καλοκαίρι που
έζησε όλη η Ελλάδα, το Περιβάλλον καταλαμβάνει μόλις το 1,6% του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, όσο σχεδόν και το 2007.
9. Υποχρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας. Μόλις το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
θα διατεθεί το 2008 για Έρευνα και Τεχνολογία.
10. Ακόμη ένας προϋπολογισμός «στον αέρα». Οι εκτιμήσεις για το έλλειμμα και το χρέος στηρίζονται σε
συστηματική υπερεκτίμηση εσόδων και υποεκτίμηση δαπανών. Επιπλέον, δημοσιονομικές αλχημείες, (τα
ελλείμματα νοσοκομείων και ο δανεισμός του ΕΛΓΑ που δεν εμφανίζονται πουθενά, η μεταφορά τόκων στο
μέλλον κλπ) καθιστούν βέβαιο ότι, το έλλειμμα θα είναι υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης
(2,7% του ΑΕΠ το 2007, 1,6% το 2008).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ν.Δ.: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1. Η Ν.Δ. έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε μια «παγίδα υπανάπτυξης και φτώχειας». Τα χαμηλότερα
εισοδηματικά στρώματα έχουν ήδη συνθλιβεί. Το 2007 άρχισε να συμπιέζεται ασφυκτικά και η μεσαία
τάξη. Το 2008 αναμένεται να είναι χειρότερο.
Σχεδόν 2 εκατομμύρια οικονομικά ενεργά άτομα δεν καλύπτουν το όριο μιας ελάχιστης
αξιοπρεπούς διαβίωσης (στο 21% το ποσοστό φτώχειας).

900.000 νοικοκυριά προσπαθούν να επιβιώσουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ,
όταν για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες απαιτούνται τα διπλάσια.
2. Η Ελληνική οικογένεια ζει με δανεικά. Εξάντλησε πρώτα τις αποταμιεύσεις της και μετά στράφηκε στις
τράπεζες. Ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει ξεπεράσει μέσα στα 4 τελευταία χρόνια τα 90 δις (έναντι 40
δις το 2003).
3. Απανωτή φορολογική αφαίμαξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Για την
κάλυψη της διόγκωσης των δαπανών, η κυβέρνηση φορολογεί δυσανάλογα, μέσω αυξημένων άμεσων
φόρων, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, και στη συνέχεια, φορολογεί τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, που
αγοράζουν οι ίδιοι με το μειωμένο τους εισόδημα.
4. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μεγαλομετόχους επιχειρήσεων. Η Ελλάδα είναι μια από τις δύο ή τρεις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πιο χαμηλή φορολογία στο εισόδημα από κεφάλαιο και ταυτόχρονα
την πιο βαριά φορολογία στα εισοδήματα από εργασία.
Η κυβέρνηση μείωσε το φορολογικό συντελεστή στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων (κέρδη
που εισπράττουν οι μέτοχοι) στο 25%, χαρίζοντας περίπου 1,5 δις ευρώ το χρόνο στις μεγάλες
επιχειρήσεις, κυρίως στις τράπεζες.
Έτσι, κάποιος με εισόδημα 50000 ευρώ μόνο από μερίσματα, δεν πληρώνει φόρο. Αν το ίδιο ποσό
προέρχεται από μισθωτή εργασία, ο εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος σχεδόν 12.000 ευρώ.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, δεν οδήγησε σε αύξηση των
επενδύσεων, αλλά σε ρεκόρ κερδοφορίας ύψους 11 δις. ευρώ, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως
τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων και ασφαλιστικές εταιρείες.
5. Η Ελλάδα χάνει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας
επιδεινώνεται διαρκώς και σήμερα έχει πέσει στην 61η θέση.
6. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε πήλινα πόδια. Αντί για πολιτική εξωστρέφειας έχουμε πολιτικές
που εντείνουν την εξάρτηση της χώρας από τη διεθνή συγκυρία και τις διεθνείς ευμετάβλητες
χρηματαγορές.
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σήμερα διπλάσιο από αυτό της πενταετίας
2001-2005, φτάνοντας στο 14% του ΑΕΠ. Εισάγουμε τριπλάσια απ’ όσα εξάγουμε. Για πρώτη φορά, το
2007 έχουμε καθαρή εξαγωγή άμεσων κεφαλαίων.
Η αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία έχει χρηματοδοτηθεί από τις μεταβιβαστικές εισπράξεις
από την Ε.Ε. (που έχουν ημερομηνία λήξης) και τις βραχυπρόθεσμες εισροές χρηματιστηριακών
κεφαλαίων από το εξωτερικό (που είναι ευμετάβλητες και ασταθείς).

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ – ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο. Πρότυπο, που καθιστά την Ελλάδα κέντρο αναφοράς για όλη την
ευρύτερη περιοχή, με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στροφή στην
«πράσινη» οικονομία.
2. Επένδυση στον άνθρωπο – 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία. 1 δις. ευρώ παραπάνω για την Παιδεία, με τον
πρώτο προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
2. Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ. Με προτεραιότητα στην έρευνα, την καινοτομία
και το περιβάλλον.
3. Εγγύηση ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για κάθε πολίτη. Ευκαιρίες για όλους, και
προϋποθέσεις ασφάλειας στην εργασία και στη σύνταξη, χωρίς περικοπή δικαιωμάτων.
4. Δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όσους χρειάζονται τη βοήθεια του Κράτους. Ιδιαίτερα τους νέους,
με προτεραιότητα στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
5. Δίχτυ προστασίας που να παρέχει εξατομικευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες. Κοινωνικά δίκτυα
παρέμβασης σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας.
6. Αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κατοχύρωση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτό από
τα φτωχότερα στρώματα, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους κατοίκους απομακρυσμένων
γεωγραφικά περιοχών.
7. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τολμηρή ρυθμιστική μεταρρύθμιση, με στόχο την
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη μείωση του κόστους συναλλαγών με το δημόσιο.
8. Στοχευμένη πολιτική φορολογικών κινήτρων. Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και πιο δίκαιη
ανακατανομή του βάρους.
9. Στήριξη των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Διασφάλιση του δημοσίου ελέγχου σε επιχειρήσεις εθνικής
στρατηγικής σημασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την επέκτασή τους σε νέες αγορές, σε
συνεργασία, όπου κρίνεται απαραίτητο, με ιδιώτες επενδυτές.

5 Δεκ 2007

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !


Μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε παθητικοί δέκτες της όποιας παράλογης πολιτικής.

Στις νέες αυξήσεις της ΔΕΗ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!

Το Σάββατο 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και 12.00 το μεσημέρι, ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ όλοι για 15 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !!! Διαμαρτυρόμεθα έτσι έμπρακτα για τις νέες εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Κι αυτή είναι μόνο η αρχή για τις κινητοποιήσεις μας!!!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!!!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!!!!

Το νέο ΙΝΚΑ διά των νομικών του συμβούλων εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης συλλογικής αγωγής για την κατάχρηση από τη ΔΕΗ της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις