29 Δεκ 2007

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι.
2. Υπολογίζεται ότι μία στις έξι επιχειρήσεις δεν είναι γνωστή στο ΙΚΑ (αναπόγραφη).
3. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε το 2004 το ΙΚΑ με πλεόνασμα 1,3 δις ευρώ. Τώρα, έχει
έλλειμμα 1,5 δις ευρώ.
4. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν καταβάλλει στα Ταμεία τα χρήματα που αντιστοιχούν στις
θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του Δημοσίου. Επειδή, η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει το
νόμο, τα χρέη του Δημοσίου προς τα Ταμεία έχουν εκτιναχθεί σήμερα στα 8 δις ευρώ., από
2,7 δις το 2003.
5. Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί τη μεγαλύτερη και διαχρονική πληγή του Ασφαλιστικού. Επί
κυβέρνησης Ν.Δ. έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Τα τελευταία τρία χρόνια αυξήθηκε κατά έξι
ποσοστιαίες μονάδες, από 16% το 2003, σε 22% το 2006. Οι απώλειες πόρων από την
εισφοροδιαφυγή, για το 2007, εκτιμώνται σε 5,8 δις ευρώ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. Αναξιοπιστία. Προεκλογικά, ο σημερινός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα
αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι εισφορές και δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Τώρα, ο ίδιος
τα αλλάζει και λέει ότι δεν θα αλλάξουν τα «γενικά» όρια ηλικίας.
2. Διάλογος-κοροϊδία. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που υποτίθεται ότι γίνεται
διάλογος για το Ασφαλιστικό σε ένα κράτος και κανένας δεν γνωρίζει τις επίσημες
πραγματικές θέσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Χαρακτηριστικό της υποκρισίας
είναι ότι προεκλογικά ο σημερινός πρωθυπουργός παρουσίασε ως…νέες προτάσεις τις ίδιες
- επί λέξει - γενικότητες που είχε παρουσιάσει το 2004.
3. Κρυφή ατζέντα για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η πραγματική πρόθεση της
κυβέρνησης δεν είναι η επίλυση του Ασφαλιστικού υπέρ των εργαζομένων, αλλά η διάλυση
του υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Παραδείγματα:
α) Γενικά, όλες οι ενοποιήσεις Ταμείων επιχειρήσεων επί Ν.Δ. έγιναν με τρόπο που
μεταφέρει όλα τα βάρη στο ΙΚΑ και τα άλλα κρατικά Ταμεία, και απαλλάσσει τις
επιχειρήσεις από τα ποσά που πρέπει βάσει του Νόμου Ρέππα να καταβάλουν. Πριν από
λίγες μέρες, η κυβέρνηση χάρισε 1 δις ευρώ στην ALPHA BANK που έπρεπε να καταβάλει η
Τράπεζα για την ένταξη του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού της στα κρατικά Ταμεία.
β) Η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι θα ενοποιήσει υγιή με προβληματικά Ταμεία. Με
αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και τα υγιή Ταμεία προβληματικά, για να δοθεί άλλη μία
χαριστική βολή στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
γ) Η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι θα καταργήσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν
για την πρόωρη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων. Και προσπαθεί να
«χρυσώσει το χάπι», λέγοντας ότι εξετάζεται η ελαφρά διεύρυνση του πλασματικού χρόνου
ασφάλισης για τις γυναίκες, που πάλι θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ. Η κατάργηση όμως της
δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης θα προκαλέσει σοβαρότατο πρόβλημα στις
γυναίκες που μέχρι σήμερα πρόσφεραν διπλή εργασία, στο σπίτι και στη δουλειά.
4. Σκάνδαλα. Η πολιτική της Ν.Δ. στο ασφαλιστικό στιγματίστηκε από το πρωτοφανές στη
μεταπολίτευση σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα και τη λεηλασία των αποθεματικών των
ασφαλιστικών Ταμείων.
Συμπέρασμα: Η πολιτική της Ν.Δ. στο Ασφαλιστικό οδηγεί συνειδητά στη συρρίκνωση της
δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, στην αύξηση της επιβάρυνσης για τους εργαζόμενους και,
φυσικά, δεν λύνει το πρόβλημα. Η Ν.Δ. επιχειρεί να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική
ασφάλιση. Και η διάλυση δεν είναι λύση.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
1. Χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Ταμείων από το κράτος. Σε καμιά χώρα του
κόσμου δεν μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό, όταν το δημόσιο δεν εκπληρώνει τις δικές
του υποχρεώσεις στο σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ταχεία αποπληρωμή των
οφειλομένων στα Ταμεία και για την τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος
με συνέπεια.
2. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση για ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Προτείνουμε τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού
βεβαίωσης-είσπραξης των εισφορών, με εφαρμογή πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών
και ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών-παροχών. Έτσι θα αρθούν οι αδικίες που
οδηγούν στην αποφυγή της ασφάλισης, καθώς κάθε μέρα ασφάλισης θα αυξάνει τη
σύνταξη.
3. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων και για τις επόμενες γενιές. Απαιτείται
από τώρα να προνοήσουμε για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος όταν θα υπάρξει
οξύ πρόβλημα λόγω δημογραφικού. Προτείνουμε τη σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης των Γενεών, στο οποίο θα εισρέουν έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου, τις μετοχοποιήσεις ΔΕΚΟ, τις άδειες στο χώρο της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας κ.α. Θα είναι «κλειδωμένο» για τουλάχιστον 10 χρόνια και με τις εγγυημένες
αποδόσεις του θα συμβάλει στην δικαιότερη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών ανάμεσα
στις γενιές.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
1. Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις συντάξεις.
α) Όρια ηλικίας: Δεσμευόμαστε για την τήρηση των σημερινών ορίων. Ταυτόχρονα όμως, θα
προχωρήσουμε και στην παροχή κινήτρων εθελούσιας παραμονής στην εργασία με
προσαύξηση της σύνταξης. Αυτό όμως, δεν σημαίνει θεσμοθέτηση «αντικινήτρων» για την
πρόωρη συνταξιοδότηση.
β) Ασφαλιστικές εισφορές: Δεσμευόμαστε για τη διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα, και
εφόσον υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια πάταξης της
εισφοροδιαφυγής, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης των εισφορών.
γ) Ύψος Συντάξεων. Όχι μόνο δεσμευόμαστε να μη μειωθούν, αλλά, αντίθετα,
δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού
συνταξιούχων αυξάνοντας τις συντάξεις τους.
2. Για τις Ενοποιήσεις Ταμείων. Στόχος μας είναι να πάμε σε 3 ομάδες Ταμείων κύριας
ασφάλισης και 5-6 επικουρικών, χωρίς να θιγούν ασφαλιστικά δικαιώματα και με ανάληψη
του κόστους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τράπεζες, όπως προβλέπει ο «Νόμος
Ρέππα» και όχι όπως γίνονται σήμερα οι ενοποιήσεις από την κυβέρνηση, που επιβαρύνουν
το ΙΚΑ. Οι επόμενες ενοποιήσεις των Ταμείων πρέπει να προκύψουν από συστηματικό και
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και όχι να ενοποιούνται πρόχειρα υγιή με ελλειμματικά
Ταμεία.
3. Για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η επικαιροποίηση της λίστας βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο: την ίση μεταχείριση των
εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την πραγματική, επιστημονική, αποτύπωση
των συνθηκών εργασίας στα διάφορα επαγγέλματα.
Συμπέρασμα: Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυση του Ασφαλιστικού. Το
ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τη χάρη στην κυβέρνηση και συμμετείχε στο «διάλογο» στη Βουλή,
αποκαλύπτοντας την κρυφή της ατζέντα. Δεν άφησε την κυβέρνηση μόνη της να αλωνίζει,
όπως έκαναν τα κόμματα της άλλης Αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει και θα συμμετέχει σε
όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου
ασφαλιστικού συστήματος.
Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Καραμανλή, συνιστούν απορύθμιση των
κοινωνικών κατακτήσεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
Και η διάλυση δεν είναι λύση.

Πηγή: ΙΣΤΑΜΕ

28 Δεκ 2007

O Dimitris P. ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ"

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ,ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩΤΟ 2007 ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΕΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ Ο,ΤΙ ΑΥΤΕΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ 2008.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ 2008 ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο,ΤΙ ΣΤΕΡΗΣΕ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΝΕΙΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΤΕΛΟΣ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΕΛΗΣΗ,ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ...!

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 - ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ?

ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2008

1. Μισθωτοί και συνταξιούχοι: οι μεγάλοι χαμένοι για άλλη μια χρονιά. 730 εκατομμύρια ευρώ
περισσότεροι άμεσοι φόροι στα φυσικά πρόσωπα, 215 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω στα νομικά πρόσωπα
(επιχειρήσεις).
2. Περαιτέρω αύξηση της έμμεσης – κοινωνικά άδικης – φορολογίας. Οι έμμεσοι φόροι (π.χ. Φ.Π.Α. και
ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ποτά, καύσιμα, τσιγάρα) είναι κοινωνικά άδικοι γιατί επιβαρύνουν όλους
τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η κυβέρνηση όμως, και φέτος, αυξάνει τα έσοδα από την έμμεση
φορολογία, περισσότερο από τα έσοδα από την άμεση (4 δις.ευρώ παραπάνω έμμεσοι φόροι, 2,2
δις.ευρώ άμεσοι). Η αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους, εκτοξεύεται φέτος στο 1,48 από 1,40, που
είχε μειωθεί το 2003.
3. Επικείμενη νέα αύξηση του Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση κατά 13,6% (περίπου 2,4
δις. ευρώ) των εσόδων από τον ΦΠΑ. Αύξηση που όμως είναι πολύ μεγαλύτερη από τη φυσιολογική
αύξηση, που συνήθως έχουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Άρα, ή η κυβέρνηση θα πέσει έξω στις προβλέψεις
της, ή θα αυξήσει τον ΦΠΑ.
4. Φόροι στα ακίνητα και τις κληρονομιές.
Με την κατάργηση του φόρου κληρονομιάς, η κυβέρνηση «χαρίζει», μόνο για το 2008, 115 εκατ.
ευρώ σε όσους έχουν μεγάλες κληρονομιές. Με την κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας, ωφελούνται περίπου 40.000 μεγαλοϊδιοκτήτες.
Από την άλλη, εισάγεται νέος ενιαίος φόρος 0,1%, σε όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα.
Εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν τουλάχιστον 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό
ακινήτου. Σύνολο εσόδων: 900 εκατ.ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η περαιτέρω επιβάρυνση από τις
μελλοντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών.
5. Έκρηξη λειτουργικών δαπανών δημοσίου. Το 2004, ο κ. Καραμανλής μιλούσε για «νοικοκύρεμα της
οικονομίας», «μικρότερο κράτος» και περιορισμό της κρατικής σπατάλης κατά 10 δις.ευρώ.
Την περίοδο 2004-2007 οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 61%, ενώ οι δημόσιες
επενδυτικές δαπάνες (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) μειώθηκαν κατά 9%. Για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, οι δαπάνες του ΠΔΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι καθηλωμένες στο 3,8%. Αυτό
σημαίνει πολύ λιγότερα έργα στην ελληνική περιφέρεια.
Τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ από 259 εκατ. ευρώ το 2004, προβλέπεται να φτάσουν το 1,4 δις ευρώ
το 2008, σημειώνοντας αύξηση 444,5%.
Σήμερα, το προσωπικό του στενού μόνο δημόσιου τομέα, έχει αυξηθεί κατά 55.000 υπαλλήλους και
ξεπέρασε τους 503.000 το 2007. Προσλήφθηκαν μήπως δάσκαλοι για τα σχολεία μας και γιατροί για
τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας; Όχι, είχαν προτεραιότητα οι αγροφύλακες…
6. Υποχρηματοδότηση Παιδείας. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν εκπληρώνει τη ρητή
δέσμευσή της, από το 2004, για διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην Παιδεία (3,41% το 2007, 3,42% το 2008).
7. Υποχρηματοδότηση Υγείας και Πρόνοιας. Οι δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια ανέρχονται σε
2,77% του ΑΕΠ για το 2008 και είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2005 (2,8% του ΑΕΠ).
8. Υποχρηματοδότηση προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Παρά το τραγικό καλοκαίρι που
έζησε όλη η Ελλάδα, το Περιβάλλον καταλαμβάνει μόλις το 1,6% του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, όσο σχεδόν και το 2007.
9. Υποχρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας. Μόλις το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
θα διατεθεί το 2008 για Έρευνα και Τεχνολογία.
10. Ακόμη ένας προϋπολογισμός «στον αέρα». Οι εκτιμήσεις για το έλλειμμα και το χρέος στηρίζονται σε
συστηματική υπερεκτίμηση εσόδων και υποεκτίμηση δαπανών. Επιπλέον, δημοσιονομικές αλχημείες, (τα
ελλείμματα νοσοκομείων και ο δανεισμός του ΕΛΓΑ που δεν εμφανίζονται πουθενά, η μεταφορά τόκων στο
μέλλον κλπ) καθιστούν βέβαιο ότι, το έλλειμμα θα είναι υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης
(2,7% του ΑΕΠ το 2007, 1,6% το 2008).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ν.Δ.: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1. Η Ν.Δ. έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε μια «παγίδα υπανάπτυξης και φτώχειας». Τα χαμηλότερα
εισοδηματικά στρώματα έχουν ήδη συνθλιβεί. Το 2007 άρχισε να συμπιέζεται ασφυκτικά και η μεσαία
τάξη. Το 2008 αναμένεται να είναι χειρότερο.
Σχεδόν 2 εκατομμύρια οικονομικά ενεργά άτομα δεν καλύπτουν το όριο μιας ελάχιστης
αξιοπρεπούς διαβίωσης (στο 21% το ποσοστό φτώχειας).

900.000 νοικοκυριά προσπαθούν να επιβιώσουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ,
όταν για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες απαιτούνται τα διπλάσια.
2. Η Ελληνική οικογένεια ζει με δανεικά. Εξάντλησε πρώτα τις αποταμιεύσεις της και μετά στράφηκε στις
τράπεζες. Ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει ξεπεράσει μέσα στα 4 τελευταία χρόνια τα 90 δις (έναντι 40
δις το 2003).
3. Απανωτή φορολογική αφαίμαξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Για την
κάλυψη της διόγκωσης των δαπανών, η κυβέρνηση φορολογεί δυσανάλογα, μέσω αυξημένων άμεσων
φόρων, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, και στη συνέχεια, φορολογεί τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, που
αγοράζουν οι ίδιοι με το μειωμένο τους εισόδημα.
4. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μεγαλομετόχους επιχειρήσεων. Η Ελλάδα είναι μια από τις δύο ή τρεις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πιο χαμηλή φορολογία στο εισόδημα από κεφάλαιο και ταυτόχρονα
την πιο βαριά φορολογία στα εισοδήματα από εργασία.
Η κυβέρνηση μείωσε το φορολογικό συντελεστή στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων (κέρδη
που εισπράττουν οι μέτοχοι) στο 25%, χαρίζοντας περίπου 1,5 δις ευρώ το χρόνο στις μεγάλες
επιχειρήσεις, κυρίως στις τράπεζες.
Έτσι, κάποιος με εισόδημα 50000 ευρώ μόνο από μερίσματα, δεν πληρώνει φόρο. Αν το ίδιο ποσό
προέρχεται από μισθωτή εργασία, ο εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος σχεδόν 12.000 ευρώ.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, δεν οδήγησε σε αύξηση των
επενδύσεων, αλλά σε ρεκόρ κερδοφορίας ύψους 11 δις. ευρώ, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως
τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων και ασφαλιστικές εταιρείες.
5. Η Ελλάδα χάνει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας
επιδεινώνεται διαρκώς και σήμερα έχει πέσει στην 61η θέση.
6. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε πήλινα πόδια. Αντί για πολιτική εξωστρέφειας έχουμε πολιτικές
που εντείνουν την εξάρτηση της χώρας από τη διεθνή συγκυρία και τις διεθνείς ευμετάβλητες
χρηματαγορές.
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σήμερα διπλάσιο από αυτό της πενταετίας
2001-2005, φτάνοντας στο 14% του ΑΕΠ. Εισάγουμε τριπλάσια απ’ όσα εξάγουμε. Για πρώτη φορά, το
2007 έχουμε καθαρή εξαγωγή άμεσων κεφαλαίων.
Η αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία έχει χρηματοδοτηθεί από τις μεταβιβαστικές εισπράξεις
από την Ε.Ε. (που έχουν ημερομηνία λήξης) και τις βραχυπρόθεσμες εισροές χρηματιστηριακών
κεφαλαίων από το εξωτερικό (που είναι ευμετάβλητες και ασταθείς).

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ – ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο. Πρότυπο, που καθιστά την Ελλάδα κέντρο αναφοράς για όλη την
ευρύτερη περιοχή, με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στροφή στην
«πράσινη» οικονομία.
2. Επένδυση στον άνθρωπο – 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία. 1 δις. ευρώ παραπάνω για την Παιδεία, με τον
πρώτο προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
2. Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ. Με προτεραιότητα στην έρευνα, την καινοτομία
και το περιβάλλον.
3. Εγγύηση ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για κάθε πολίτη. Ευκαιρίες για όλους, και
προϋποθέσεις ασφάλειας στην εργασία και στη σύνταξη, χωρίς περικοπή δικαιωμάτων.
4. Δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όσους χρειάζονται τη βοήθεια του Κράτους. Ιδιαίτερα τους νέους,
με προτεραιότητα στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
5. Δίχτυ προστασίας που να παρέχει εξατομικευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες. Κοινωνικά δίκτυα
παρέμβασης σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας.
6. Αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κατοχύρωση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτό από
τα φτωχότερα στρώματα, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους κατοίκους απομακρυσμένων
γεωγραφικά περιοχών.
7. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τολμηρή ρυθμιστική μεταρρύθμιση, με στόχο την
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη μείωση του κόστους συναλλαγών με το δημόσιο.
8. Στοχευμένη πολιτική φορολογικών κινήτρων. Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και πιο δίκαιη
ανακατανομή του βάρους.
9. Στήριξη των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Διασφάλιση του δημοσίου ελέγχου σε επιχειρήσεις εθνικής
στρατηγικής σημασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την επέκτασή τους σε νέες αγορές, σε
συνεργασία, όπου κρίνεται απαραίτητο, με ιδιώτες επενδυτές.

5 Δεκ 2007

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !


Μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε παθητικοί δέκτες της όποιας παράλογης πολιτικής.

Στις νέες αυξήσεις της ΔΕΗ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!

Το Σάββατο 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και 12.00 το μεσημέρι, ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ όλοι για 15 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !!! Διαμαρτυρόμεθα έτσι έμπρακτα για τις νέες εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Κι αυτή είναι μόνο η αρχή για τις κινητοποιήσεις μας!!!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!!!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!!!!

Το νέο ΙΝΚΑ διά των νομικών του συμβούλων εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης συλλογικής αγωγής για την κατάχρηση από τη ΔΕΗ της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά.

20 Νοε 2007

«Μεταλλαγμένο» βιβλίο Βιολογίας Γ' Γυμνασίου

Απο-στάσεις

«Μεταλλαγμένο» βιβλίο Βιολογίας Γ' Γυμνασίου

«Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα προσφέρουν λύσεις σε πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτά του υποσιτισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου...».

Τα ως άνω δεν είναι δυναμικό διαφημιστικό σύνθημα κάποιας πολυεθνικής των μεταλλαγμένων προϊόντων. Οχι. Οπως καταγγέλλουν καθηγητές της Μαγνησίας, αυτά και πολλά άλλα «θαυμαστά» κοσμούν σελίδες του βιβλίου Βιολογίας της Γ' Γυμνασίου. Οι καθηγητές επικρίνουν σφόδρα τους συγγραφείς του βιβλίου αλλά και το υπουργείο Παιδείας για προώθηση των μεταλλαγμένων ώστε η νέα γενιά να τα αποδεχτεί φυσιολογικά.

Τελειωμό δεν έχουν, ως φαίνεται, οι αθλιότητες με τους συγγραφείς του υπουργείου Παιδείας. Μετά την Ιστορία, αλλά και τα Μαθηματικά, τώρα και η Βιολογία. Οι συγγραφείς γράφουν ό,τι τους λένε. Πού τους βρήκαμε όλους αυτούς τους υμνητές (;) της Νέας Τάξης, του κραυγαλέου καπιταλισμού; Δεν ντρέπονται για το αποτέλεσμα της συγγραφής τους; Δεν έχουν παιδιά (έστω) που πηγαίνουν σχολείο; Θα τα θυσιάσουμε όλα στον βωμό του κέρδους, στην επικράτεια της ομοιοστασίας (ίδια γεύση, ίδιος ρουχισμός, ίδια σκέψη, ίδια «διασκέδαση»);

Είναι πρωτοφανής η επίθεση που δέχεται η κοινωνία σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Και καλά αυτοί που σχεδιάζουν το μέλλον. Αυτοί που καλούνται να το φέρουν εις πέρας, δεν έχουν αντιστάσεις; Δεν μπορούν να αρνηθούν να γίνουν διεκπεραιωτές εγκληματικών για την ανθρωπότητα σκέψεων; Δεν οργίζονται; Δεν νιώθουν ότι γίνονται υποχείρια; Επιτέλους, δεν αγανακτούν ώστε να υπερασπιστούν το μέγιστο αγαθό της Παιδείας; Το επάγγελμά τους, έστω, την αξιοπρέπειά τους;

Αμα οι καθηγητές, που είναι οι παιδαγωγοί, οι πλαστουργοί των παιδιών, των αυριανών πολιτών, δεν αντιστέκονται, τότε έχουμε πάρει τον κατήφορο ως πολίτες, ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα. Ευτυχώς να λέμε που υπάρχουν ακόμη μερικοί «σαλοί», μερικοί «αιρετικοί», κάποιοι «γραφικοί» που προσπαθούν να αφυπνίσουν συνειδήσεις, αλλά μάλλον είναι αργά.

ΥΓ.: Τη Δευτέρα, 12.11.2007, ομάδα καθηγητών της β'/θμιας εκπαίδευσης, με τη στήριξη της ΕΛΜΕ Μαγνησίας διοργανώνουν εκδήλωση στην αίθουσα του Μεταξουργείου Ν. Ιωνίας Βόλου με θέμα τα μεταλλαγμένα και το βιβλίο Βιολογίας της Γ' Γυμνασίου.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ stamg@enet.gr


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/11/2007


Copyright © 2007 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

28 Σεπ 2007

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΩΡΓΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Κάντε κλικ στην παρακάτω διεύθυνση για να στηρίξουμε όλοι μαζί την καμπανια του Γιώργου Παπανδρέου για την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.Στηρίζουμε τον άνθρωπο που εγγυάται την επιστροφή της μεγάλης Δημακρατικής Παράταξης στις ρίζες της,κοντά στον απλό πολίτη,τον αγρότη,τον νέο,τη γυναίκα,τον συνταξιούχο.Τον ηγέτη που θα βάλει ξανά την χώρα σε τροχιά ανάπτυξης!~Στήριξε και εσύ την on line καμπάνια για την υποψηφιότητά του ~

http://thinkandvote.gr/


Ενα τέρας που άπλωσε παντού τα πλοκάμια του...

SPORTDAY

Του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Ενα τέρας που άπλωσε παντού τα πλοκάμια του

Από την πρώτη μέρα του θανάτου του Πουέρτα οι ψίθυροι είναι πολλοί. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέται ο κόσμος, ένα υγιέστατο παλικάρι που αγωνίζεται σε ένα τεράστιο σωματείο να παθαίνει καρδιακή προσβολή, να φεύγει όρθιο από το γήπεδο και τελικά να φεύγει τόσο άδοξα με άμεση περιπλοκή της υγείας του. Μοιάζει αληθινά δύσκολο να γίνει κατανοητό. Χθες μία ισπανική εφημερίδα, η «Publico», προχώρησε σε επίσημη καταγγελία αυτού που κυκλοφορούσε εδώ και μέρες στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Ο Πουέρτα δεν πέθανε από καρδιακή προσβολή, αλλά από έφρακτο εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από εξωγενή αίτια, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Εχει μάλιστα και πληροφορίες μέσα από τον φάκελο της νεκροτομής, που επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στην καρδιά, αλλά η ζημιά προκλήθηκε οδηγώντας σε εγκεφαλική εμβολή από άλλη αιτία που δεν ήταν η μυοκαρδιοπάθεια, όπως είχε διαρρεύσει στην αρχή. Μάλιστα, η εφημερίδα λέει πως κλειδί στην όλη ιστορία είναι το δείγμα αίματος που πάρθηκε από τον παίκτη τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό.

Και εδώ αρχίζει η παραφιλολογία. Στην Ιταλία, μετά την ήττα της Σεβίλλης από τη Μίλαν, ένας ειδικός νευρολόγος έκανε πρώτος λόγο για χρήση νευροδιεγερτικών φαρμάκων που αποβάλλονται από τον οργανισμό με διουρητικά φάρμακα τα οποία για πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν οι ποδηλάτες. Το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο έδειχνε αρχικά. Και οι φήμες πως η Σεβίλλη έκανε διαρκή χρήση φαρμάκων όλο αυτό το τελευταίο 18μηνο, αλλά τώρα σταμάτησε και έτσι ήρθαν οι κολλητές ήττες, είναι κάτι που δεν μπορεί να υιοθετηθεί αβασάνιστα. Ρίχνει όμως μία τεράστια σκιά σε όλα αυτά που πέτυχε η ομάδα της Ανδαλουσίας.

Εκείνο όμως που οφείλει να ανησυχήσει όλους μας είναι το αν έγινε προσπάθεια να κρυφτούν τα αληθινά αίτια του θανάτου του Πουέρτα. Γιατί τότε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που μπροστά στις νίκες και στην επιτυχία δεν έχουν ιερό και όσιο.

Η ΟΥΕΦΑ οφείλει άμεσα να ζητήσει εξηγήσεις. Το ίδιο και η ΦΙΦΑ. Ξέρω φυσικά πως ουσιαστικά οι ίδιες οι ομοσπονδίες με την αλόγιστη πίεση και την ολοένα διευρυνόμενη σεζόν αναγκάζουν τις ομάδες να έχουν παίκτες-ρομπότ. Συνέπεια αυτού είναι οι ποδοσφαιριστές να πιέζονται, να έχουν διάρκεια και ποιότητα στην απόδοσή τους και εφόσον πληρώνονται πλουσιοπάροχα είναι επιρρεπείς στο να ντοπαριστούν. Αυτή η ιστορία, που άρχισε δειλά δειλά στα μέσα της δεκαετίας του '90 να κάνει την εμφάνισή της, τώρα έχει εξελιχτεί σε ανελέητο κυνηγητό. Ο Ρονάλντο έφτασε στα όρια της κατάρρευσης το 1998 στον τελικό του Μουντιάλ. Τότε νομίζαμε πως είχαμε να κάνουμε με μεμονωμένο περιστατικό. Το 1999 ο Εμανουέλ Πετί είχε τολμήσει να φωνάξει πως είναι πιο τίμιο να επιτραπεί και επίσημα το ντόπινγκ. Πριν από δύο χρόνια βγήκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία πως σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Μαρσέιγ είχαν κάνει ενέσεις με παράνομη ουσία πριν από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Μίλαν το 1993 στο Μόναχο.

Με τον καιρό φτάσαμε να θεωρούμε πολλά πράγματα φυσιολογικά. Και ας τα βλέπουμε άσχημα. Το τέρας έχει πια απλώσει τα πλοκάμια του παντού. Η ιστορία του Πουέρτα δεν πρέπει να σκεπαστεί. Οποιος το κάνει θα είναι συνένοχος. Πριν από δύο χρόνια κάποιος γιατρός ομάδας στην Αγγλία μού έλεγε πως μέχρι το 2010 οι παίκτες που παίρνουν πολλά λεφτά ουσιαστικά θα υποχρεώνονται να τους εμφυτεύεται ένα μικροτσίπ στον μηρό από το οποίο θα παίρνουν νευροδιεγερτικές εντολές. Κάτι που συμβαίνει στα άλογα κούρσας και που φυσικά μπορούν έτσι να τα ελέγχουν για να κόβουν ή να αυξάνουν ταχύτητα, για ευνόητους λόγους. Μου είχε φανεί υπερβολικό, στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Ειλικρινά, δεν ξέρω πια τι μπορώ να πιστέψω και τι όχι.

15 Σεπ 2007

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ !

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ !

Δεν ξέρω και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σήμερα με τους γηπεδούχους Ισπανούς,αλλά αυτό που έγινε χθες με την Σλοβενία μόνο μια ομάδα στον κόσμο θα μπορούσε να το κάνει!Μόνο η δική μας!Η ελληνική!Η επίσημη αγαπημένη (χωρίς εισαγωγικά!) όλων των Ελλήνων!Ανατροπή σαν την χθεσινή ούτε η "Dream Team" 1 των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης δεν θα μπορουσε να πετύχει!
Μπραβο παιδιά!
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!
Παίξτε για σας,για μας το κύπελο το έχετε φέρει ήδη στην Ελλάδα!

11 Σεπ 2007

ΤΥΦΛΗ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ...

Το κράτος υποθάλπει φαινόμενα διαφθοράς

Το κράτος υποθάλπει φαινόμενα διαφθοράς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11/9/2007
Το κράτος υποθάλπει φαινόμενα διαφθοράς

Του Βασίλη Σ. Κανέλλη

Ελλειμμα διαφάνειας σε βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής στην Ελλάδα, με «συμμετοχή» πολλές φορές και του ίδιου του κράτους το οποίο όπως αναφέρεται υποθάλπει τη διαφθορά, διαπιστώνει ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς».

Οι παρατηρήσεις του προέδρου, Κ. Μπακούρη, αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση η οποία στήριξε την προεκλογική της εκστρατεία το 2004 στα φαινόμενα διαφθοράς που διαπίστωνε ότι υπήρχαν. Ο Κ. Καραμανλής, με αφορμή έκθεση της Οργάνωσης είχε τότε κατακεραυνώσει την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για διαφθορά που έχει εξαπλωθεί σε όλη την κοινωνία και για την οποία υπεύθυνη -όπως υποστήριζε- ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από τριάμισι χρόνια στην εξουσία η Ν.Δ. φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτε στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι επισημάνσεις της Οργάνωσης, αποδομούν ουσιαστικά τα επιχειρήματα της Ν.Δ. αφού και σήμερα η διαφάνεια είναι το ζητούμενο και δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια από εκείνους που είχαν σηκώσει πριν το 2004 τη «σημαία της διαφθοράς».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες ο Κ. Μπακούρης, παρουσίασε 7 προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που κατέθεσε στα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με αδιαφανείς διαδικασίες στις προσλήψεις συμβασιούχων, στις πολεοδομίες και τις νομαρχίες, στα νοσοκομεία όπου επικρατεί χάος με τους διαγωνισμούς για τις προμήθειές τους, στις διεκδικήσεις εκτάσεων από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Ο κ. Μπακούρης, αφήνει σαφέστατες αιχμές κατά του κράτους λέγοντας «έχει πολλές φορές επισημανθεί τόσο η «συμμετοχή» του κράτους στην εικόνα της μη εφαρμογής των νόμων, όσο και στη διά εμμέσων πράξεων υπόθαλψη της διαφθοράς, όπως λόγου χάρη οι κατά καιρούς νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων ή οι διαγραφές των χρεών.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα η σημερινή κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να νομιμοποιήσει αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις, αλλά πήρε πίσω τη ρύθμιση κάτω από τη γενική κατακραυγή. Οι προτάσεις που καταθέτει η Οργάνωση είναι οι εξής:

1. Κατεδάφιση αυθαιρέτων
Να δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με αντίστοιχα παραρτήματα σε κάθε περιφέρεια με αποκλειστικό σκοπό την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις κατεδαφίσεως. Παράλληλα, να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα του Δημοσίου (για παράδειγμα εκκρεμούν εκατοντάδες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής).

2. Εποπτεία προμηθειών
Να δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Αρχή που θα θέσει υπό την εποπτεία της όλους του διαγωνισμούς προμηθειών, μελετών και δημόσιων έργων.

3. Διαγωνισμοί
Να δημιουργηθεί ειδική Διεύθυνση υπό την παραπάνω ανεξάρτητη αρχή η οποία θα διεξάγει διαγωνισμούς προμηθειών όλων των δημόσιων νοσοκομείων τη χώρας και άμεση εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και αναλυτικής λογιστικής σε όλα τα νοσοκομεία.

4. Συμβασιούχοι
Να δημοσιεύονται σε ειδικό ΦΕΚ (και στο διαδίκτυο) τα ονόματα όλων εκείνων που προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή/και ωρομίσθιοι ανά υπηρεσία του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

5. Διαφάνεια στους ΟΤΑ
Οι δήμοι να συντάσσουν ενοποιημένο προϋπολογισμό στον οποίο θα περιλαμβάνουν και τις διαδημοτικές επιχειρήσεις. Η εκπόνηση ισολογισμού και απολογισμού, κατ αναλογία και αντιστοιχία των ανωνύμων εταιρειών, θα ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές και ανεξάρτητους φορείς. Η κίνηση αυτή θα συμβάλλει στη διαφάνεια σ' έναν τομέα όπου κατά τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι πρωταθλητής της διαφθοράς.

6. Πολεοδομίες
Οι πολεοδομίες (βασικοί θύλακες διαφθοράς) να απομακρυνθούν από τους δήμους και να ενταχθούν στις περιφέρειες.

7. Κτηματολόγιο-δασολόγιο
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που διεκδικούν δασικές εκτάσεις. Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου και του δασολογίου είναι επιτακτική ανάγκη. Το πρόβλημα είναι πιο άμεσο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι εκτάσεις που θεωρούνται είτε ως δάσος είτε αναδασωτέες. Πρέπει να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που κατέχουν ή διεκδικούν οι συνεταιρισμοί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατέχουν δασικές εκτάσεις, εφόσον τις έχουν αποκτήσει νομίμως με αγορά και καλόπιστα να αποζημιώνονται.

10 Σεπ 2007

ΠΑΙΔΕΙΑ: Ο Έλληνας Ασθενής

Η επικίνδυνη υπουργός Παιδείας κα. Γιαννάκου ξαναχτύπησε!
Αφού κατάφερε περυσι να ενώσει εναντίον της σύσσωμο -εκτός του παραρτήματος της κυβέρνησης σε Τ.Ε.Ι. και πανεπιστήμια (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ)- το φοιτητικό κίνημα,εξαιτίας του Νόμου-Έκτρωμα που εμπνεύστηκε.Στη συνέχεια κατάφερε να κλονίσει την εμπιστοσύνη
της ελληνικής οικογένειας στο μέχρι πρότινος μοναδικό ίσως -μαζί με τις εκλογές αδιάβλητο σύστημα στη χώρα μας,τις Πανελλήνιες εξετάσεις,αφού αποδείχθηκε νοθεία στη βαθμολήγηση κάποιων γραπτών, σε συγκεκριμένο βαθμολογικό κέντρο, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική Ελλάδα!Σαν να μην έφτανε αυτό,λίγες εβδομάδες αργότερα, άλλη μία πρωτιά ήρθε να προστεθεί στο πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Γιαννάκου.Ανακοινώθηκαν λάθος βάσεις,με αποτελέσμα να δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση σε δεκάδεσ οικογένειες,γιατί πολλοί υποψήφιοι που είχαν περάσει σε κάποια σχολή,τελικά έμειναν εκτός ή πέρασαν σε κάποια άλλη σχολή σε άλλη πόλη.Ήδη το υπουργείο Παιδείας δέχεται τις πρώτες μηνύσεις από οικογένειες υποψηφίων που εμπλέκονται σε αυτήν την τραγελαφική ιστορία.Μετά από όλα αυτά ,λοιπόν, η ανεκδιήγητη υπουργός μας επιφύλασσε ένα ακόμα "χτύπημα".Αποφάσισε να επιβραβεύσει την σχολική σύμβουλο Αικατερίνη Τσοτσόλη, η οποία ήταν η πρωταγωνίστρια της πρωτοφανούς νοθείας των γραπτών των Αγγλικών στο βαθμολογικό κέντρο της Πυλαίας,και ενώ σε βάρος της εκκρεμεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση και έχει ασκηθεί δίωξη για πλαστογραφία,επιλέγιντάς την για ακόμα μία θητεία ως σχολική σύμβουλο και την τοποθέτησε στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και μάλιστα στην πόλη μας,τις Σέρρες.
Τι άλλο περιμένετε κύριε Καραμανλή;
Σας πήρε,λέτε,τρία χρόνια να κταλάβετε τι γίνεται στα ασφαλιστικά ταμεία.Πόσο ακόμα θα σας πάρει να καταλάβετε οτι η υπουργός Παιδείας είναι επικίνδυνη;

8 Σεπ 2007

ΛΑΡΙΣΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΨΗΦΙΣΕ!
Ο ΚΑΜΠΟΣ ΜΙΛΗΣΕ!
Η ΑΓΡΟΤΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ!
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ!
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΡΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΣΙΓΟΥΡΙΑ,ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!
ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ!
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΑΓΓΙΞΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑ!
ΣΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!
ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ!!!

30 Αυγ 2007

ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ... Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΦΥΛΑΕΙ!

Τις τελευταίες ημέρες η χώρα μας έζησε τη μεγαλύτερη καταστροφή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο!
Εξήντα πέντε συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους,χιλιάδες άλλοι έχασαν τις περιουσίες του και έμειναν άστεγοι,εκατομμύρια στρέματα γης αποτεφρώθηκαν...
Μάλλον όλα αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά,γιατί σήμερα το πρωί στην εκπομπή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ του κ. Γιώργου Παπαδάκη άκουσα ότι δύο κύπριοι επιχειρηματίες και η ίδια η εκπομπή αναλαμβάνουν να επισκευάσουν τον Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που χτυπήθηκε από την καταστροφή!!!Φυσικά να ξαναφτιαχτεί ο ναός,καμία αντίρηση!Αλλά έχει ανάγκη τα λεφτά αυτά η εκκλησία της οποίας η περιουσία ξεπερνάει,πιθανόν, το άθροισμα των προυπολογισμό όλων μαζί των κρατών της Αφρικής!
Και το χειρότερο... ο παππάς της εκκλησίας, αντί να αρνηθεί την προσφορά και να τη διοχετεύσει σ'αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη,και ταυτόχρονα να καλέσει την Εκκλησία της Ελλάδος να αναλάβει την αναστήλωση του Ι.Ν. και να βοηθήσει έμπρακτα τους πληγέντες,αυτός δέχτηκε την προσφορά με δάκρυα στα μάτια!!!

ΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΑ;

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΚΕΡΙ Η' ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΑΡΙ;

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ!

29 Αυγ 2007

ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ;

ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΥ "ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ" ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ SITE SPORTIME.GR:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ

Toυ Ηλία Αλεξόπουλου

Πόσο ζυγίζει η ανθρώπινη ζωή;

Η ανατριχιαστική ερμηνεία της Ρεμπέκα Ντελ Ρίο στο “Llorando”… Kαι το σπαρακτικό κλάμα του μανιάτικου μοιρολογιού απ’ τη μαυροντυμένη χήρα, που θρηνεί για άντρα και για γιο…Ποιο μας ακούγεται καλύτερα στ’ αφτί; Προφανώς, αστειεύεστε. Ίδιο χρώμα έχει ο ανθρώπινος πόνος. Ίδιες νότες τραγουδάνε το χαμό. Είτε στα ελληνικά, είτε στα σπανιόλικα. Ζωή η μία, ζωή η άλλη… Ή μήπως, όχι; Χθες, λοιπόν, η UEFA το αποφάσισε: αναβολή, λέει, του αγώνα ΑΕΚ- Σεβίλης, λόγω του θανάτου του Αντόνιο Πουέρτε. Αυτονόητο, επιτακτικό, χρέος και όφελος, ελάχιστη υποχρέωση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη μνήμη του παλικαριού. Και οι δικοί μας οι νεκροί; Το δικό μας το κλάμα;

Απ’ τη Δευτέρα ζήτησαν στην ΑΕΚ αναβολή! Μα, μιάμιση μέρα δεν τους έφθανε για να προλάβουν να «χωρέσουν» 64 καμένα σώματα και μία χώρα σε κατάσταση ολέθρου, στο… καλεντάρι τους! Δεν τους έβγαιναν, λέει, οι ημερομηνίες. Συγγνώμη, κύριοι, που δεν πεθάναμε νωρίτερα… Μα χθες, για μία άλλη ζωή, τους αρκούσαν ελάχιστα λεπτά, για να τιμήσουνε τη μνήμη του έτσι, όπως έπρεπε…

Πρόσφατα, μάθαμε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή κοστίζει 6.000 ευρώ! Χθες, κάποιοι το μέτρησαν αλλιώς. Τη χώρισαν ανά επάγγελμα, ανά πατρίδα, ανά… (ανάθεμα το μυαλό τους), έβαλαν τη μία απ’ τη μια μεριά στο ζύγι και την άλλη απ’ την άλλη και στο φινάλε έβγαλαν τη σούμα…

Και μάθαμε ότι στα δικά τους τα τεφτέρια, ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής αξίζει περισσότερο από 64 Έλληνες του μόχθου! «Να τ’ αφήσω;» (Χριστέ, μου…) Υ.Γ.: Καλό ταξίδι, παλικάρι. Και από εκεί ψηλά, σαν κάποια μέρα δεις κάποιους δικούς μας, ρίξτε και κατά κάτω μια ματιά. Και μη μας ξεσυνερίζεστε. Άνθρωποι είμαστε. Μικροί κι ανόητοι…

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;

  • ΤΟ 1974 ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΤΟ 1993 ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΤΟ 2007 ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

ΑΝ ΞΑΝΑΒΓΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;
ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΑΝ ΟΙ ΣΤΡΤΗΓΟΙ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΞΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ;
ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ(;) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΓΑΛΑΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ ΤΗΣ....

28 Αυγ 2007

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ!!!

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ!!!
ΕΤΣΙ ΔΕ ΛΕΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ?ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΟΥΕΦΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?
ΤΟΥΣ 63 ΝΕΚΡΟΥΣ?
ΤΗΝ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ?
ΤΗΝ ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ?
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ?
Ή ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΑΥΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ "ΛΑΜΨΗ" ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE?
ΤΑ ΙΔΕΩΔΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ...

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ 9/11...

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!ΠΟΙΟΣ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΣ,ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ
,ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΝΟΣΗΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ?
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ!!ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 50 ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΟΥ "ΕΠΕΣΑΝ" ΗΡΩΙΚΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ,ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ,ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!
ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΑ,ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΟΥΣΑΝ ΕΚΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΗΓΜΑ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΟΧΩΝ ΔΑΣΩΝ,Η ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΙΣ!ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ!ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑ??ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ,ΠΛΗΜΗΡΕΣ,ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ!
ΤΩΡΑ, ΛΟΙΠΟΝ,ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ??
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ...


ΜΕ ΘΛΙΨΗ,ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.

Δημοφιλείς αναρτήσεις