26 Μαρ 2010

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίαςΤο πλήρες κείμενο της συμφωνίας της ΕΕ για τη βοήθεια στην Ελλάδα (πηγή: Reuters) έχει ως εξής:

«Επαναβεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη της Ευρωζώνης οφείλουν να ακολουθούν υγιείς εθνικές πολιτικές, ευθυγραμμισμένες προς τους συμφωνηθέντες κανόνες, και να έχουν συναίσθηση των κοινών ευθυνών για την οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ.

Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και καλωσορίζουμε τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου, τα οποία είναι επαρκή για να διασφαλίσουν τους στόχους του προϋπολογισμού του 2010. Αναγνωρίζουμε πως οι ελληνικές Αρχές ανέλαβαν φιλόδοξη και αποφασιστική δράση, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει στην Ελλάδα να ξανακερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των αγορών.

Τα σταθεροποιητικά μέτρα που έλαβε η Ελλάδα συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της εμπιστοσύνης των αγορών. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε καμία οικονομική βοήθεια. Συνεπώς, σήμερα δεν λήφθηκε απόφαση για την ενεργοποίηση του κατωτέρω περιγραφόμενου μηχανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη της ζώνης του ευρώ επαναβεβαιώνουν την προθυμία τους να λάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, αν χρειαστεί, για να προστατεύσουν την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη ως σύνολο, όπως αποφασίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου.

Ως τμήμα ενός πακέτου που περιλαμβάνει ουσιαστική χρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο, τα μέλη της ευρωζώνης είναι έτοιμα να συνεισφέρουν σε συντονισμένα διμερή δάνεια.

Eσχατο μέσο
Αυτός ο μηχανισμός, που συμπληρώνει τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ, θα πρέπει να θεωρείται έσχατο μέσο, κάτι που σημαίνει ειδικότερα πως δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση από τις αγορές. Οποιαδήποτε εκταμίευση των διμερών δανείων θα αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη της Ευρωζώνης, θα υπόκειται σε ισχυρές προϋποθέσεις και θα βασίζεται σε εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναμένουμε τα μέλη της Ευρωζώνης να συμμετάσχουν στη βάση της κεφαλαιακής αντιπροσώπευσής τους στην ΕΚΤ.

Ο στόχος αυτού του μηχανισμού δεν θα είναι να παράσχει χρηματοδότηση στα μέσα επιτόκια της Ευρωζώνης, αλλά να θέσει κίνητρα επιστροφής στη χρηματοδότηση από τις αγορές τα συντομότερο δυνατόν, μέσω τιμολόγησης επαρκούς ρίσκου. Τα επιτόκια δεν θα έχουν χαρακτήρα παραχώρησης, δηλαδή δεν θα περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο επιδότησης. Οι αποφάσεις υπό αυτό τον μηχανισμό θα λαμβάνονται σε πλήρη αρμονία με το πλαίσιο της συνθήκης και τις εθνικές νομοθεσίες.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να εφαρμόσουμε πολιτικές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ισχυρής, βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης, που θα ενισχύσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την ισχυρή συνεργασία οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να γίνει η οικονομική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προτείνουμε να αυξήσουμε τον ρόλο του στην οικονομική επιτήρηση και στον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης και ολοκλήρωσης του υπάρχοντος πλαισίου για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας στην Ευρωζώνη και την ενίσχυση της ικανότητάς της να δρα σε περιόδους κρίσης.

Για το μέλλον η επιτήρηση των κινδύνων που αφορούν την οικονομία και τα μεγέθη του προϋπολογισμού, καθώς και τα εργαλεία για την ανάσχεσή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υπερβάσεων του ελλείμματος, πρέπει να ενισχυθούν. Επιπλέον χρειαζόμαστε ένα στέρεο πλαίσιο για την επίλυση κρίσεων, που να ανταποκρίνεται στην αρχή της ατομικής υπευθυνότητας των κρατών-μελών αναφορικά με τον προϋπολογισμό τους.

Ζητούμε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καταστρώσει μια δύναμη κρούσης από αντιπροσώπους των κρατών-μελών, την Επιτροπή και την ΕΚΤ, για να παρουσιάσει, πριν από το τέλος του έτους, τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου, διερευνώντας όλες τις εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις