17 Οκτ 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Αιρετών Περιφερειακών Αρχών θα γίνουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010. Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη :
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
 • ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωϊνή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας , αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι Δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας της οικείας περιφέρειας, συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλοι οι Δημότες των Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) :
 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 2. ΗΜΑΘΙΑΣ
 3. ΚΙΛΚΙΣ
 4. ΠΕΛΛΑΣ
 5. ΠΙΕΡΙΑΣ
 6. ΣΕΡΡΩΝ
 7. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Οι εκλογείς θα πρέπει να :
 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους , δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31/12/1992
 • είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου η Κοινότητας των περιφερειακών ενοτήτων (βλ. ως άνω) και
 • μην έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Ειδικότερα σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης των αρχών των Περιφερειών ψηφίζουν:

για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ:

όλοι οι δημότες εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλοι οι Δημότες των Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) : 
 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 2. ΗΜΑΘΙΑΣ
 3. ΚΙΛΚΙΣ
 4. ΠΕΛΛΑΣ
 5. ΠΙΕΡΙΑΣ
 6. ΣΕΡΡΩΝ
 7. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

για ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ:

όλοι οι Δημότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων   κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Νομού).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: Οι Αντιπεριφερειάρχες δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης προκειμένου να εκλεγούν.
Ειδικότερα:
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης όλοι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων   της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης.
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Ημαθίας.
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Κιλκίς
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Πέλλας
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Πιερίας
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Σερρών όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Σερρών
 • Για Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Χαλκιδικής

Για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ :

 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Θεσσαλονίκης όλοι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων   της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Θεσσαλονίκης.- Σταυροί Προτίμησης μέχρι τέσσερις (4).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Ημαθίας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) Ημαθίας . Σταυροί Προτίμησης μέχρι δύο (2).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Κιλκίς όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Κιλκίς. Σταυρός προτίμησης ένας (1).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Πέλλας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Πέλλας. Σταυροί προτίμησης μέχρι δύο (2).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Πιερίας όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Πιερίας. Σταυροί προτίμησης μέχρι δύο (2).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Σερρών όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Σερρών. Σταυροί Προτίμησης μέχρι τρεις (3).
 • Για Περιφερειακούς Συμβούλους Χαλκιδικής όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) Χαλκιδικής. Σταυροί προτίμησης μέχρι δύο (2).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: Οι εκλογείς μίας Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) δεν βάζουν σταυρό προτίμησης σε Περιφερειακούς Συμβούλους άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) της Περιφέρειας.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική . Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
 • Οι κάτοικοι του εξωτερικού
 • Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
 • Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ: Στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και όχι στον τόπο διαμονής τους.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις